HOME WARTO ZOBACZYĆ W USA RABATY KONTAKT

Zasady Użytkowania

Witamy w serwisie Szlajanko lub na stronach urządzeń mobilnych wraz z odpowiednimi aplikacjami (łącznie zwanych „Witryną”). Niniejsza Witryna ma za zadanie pomóc klientom w zebraniu informacji na temat podróży, publikowaniu opinii na temat kwestii dotyczących podróżowania, udzielaniu się na interaktywnych forach podróżniczych. Witryna nie służy żadnym innym celom. Zaimki „my”, „nas”, „nasz” oraz nazwa „Szlajanko” odnoszą się do właściciela Witryny. Zaimek „ty” odnosi się do klienta odwiedzającego Witrynę lub publikującego materiały w Witrynie.

Niniejsza Witryna jest udostępniana pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie wszelkich warunków, zasad i powiadomień opisanych poniżej w niezmienionej formie (zwanych łącznie „Umową”). Odwiedzanie Witryny lub korzystanie z niej w dowolny sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków Umowy oraz zapoznaniem się z jej zapisami i zrozumieniem ich. Umowę należy przeczytać dokładnie, ponieważ zawiera ona informacje dotyczące ustawowych praw przysługujących użytkownikowi oraz ich ograniczeń, jak również część dotyczącą obowiązujących przepisów prawa i jurysdykcji na wypadek powstania sporów. Użytkownik, który nie akceptuje wszystkich warunków i zasad, nie może korzystać z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania treści Umowy w przyszłości, zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kontynuowanie korzystania z niniejszej Witryny po wprowadzeniu wspomnianych zmian jest jednoznaczne z akceptacją zmienionych lub zmodyfikowanych warunków Umowy. Data zaktualizowania treści Umowy zostanie umieszczona w dolnej części niniejszej Witryny, a zaktualizowana treść wejdzie w życie po jej opublikowaniu. O istotnych zmianach w niniejszych warunkach i zasadach poinformujemy naszych członków, umieszczając informację w Witrynie. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby mieć dostęp do najnowszej wersji Umowy.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik korzystający z niniejszej Witryny zapewnia, że (i) wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika w Witrynie są prawdziwe, aktualne i kompletne; (ii) użytkownik publikujący materiały w Witrynie ma co najmniej 13 lat oraz (iii) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, a także korzystania z Witryny zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w tym dokumencie. Szlajanko nie gromadzi świadomie informacji o osobach w wieku poniżej 13 lat. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny i oferowanych usług wybranym osobom według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, między innymi za naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Kopiowanie, przekazywanie, odtwarzanie, powielanie, publikowanie lub ponowna dystrybucja zawartości Witryny albo jej części bez uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela są surowo zakazane. Prośbę o udzielenie zgody można przesłać na nasz email adres dostępny na stronie kontaktowej.

Zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami, użytkownicy Witryny nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z Witryny. Jednak w Witrynie są umieszczone odnośniki do witryn stron trzecich, które są własnością i są prowadzone przez niezależnych dostawców usług lub sprzedawców. Wspomniane strony trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z niektórych materiałów lub usług udostępnianych w Witrynie. Dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji ze stroną trzecią użytkownik powinien, w zakresie uznanym przez siebie za stosowny lub wskazany, upewnić się, czy zostaną pobrane opłaty. Właściciel Witryny może publikować w Witrynie informacje dotyczące należnych opłat, jednak takie działania mają wyłącznie cel informacyjny, w trosce o wygodę użytkowników. Właściciel Witryny w żadnym wypadku nie gwarantuje poprawności takich informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za materiały czy usługi dostępne w witrynach stron trzecich.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na Witrynie były jak najbardziej prawidłowe, autor Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie. Autor nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

Materiały oraz informacje publikowane w Witrynie (w szczególności: wiadomości, dane, informacje, teksty, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafika, filmy, mapy, ikony, oprogramowanie, kod oraz inne), a także infrastruktura umożliwiająca dostarczanie takich materiałów i informacji należą do nas. Użytkownik niniejszym oświadcza, że nie będzie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z niniejszej Witryny lub za jej pośrednictwem. Ponadto, użytkownik oświadcza, że nie będzie: korzystać z niniejszej Witryny ani jej zawartości w celach komercyjnych; uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować zawartości Witryny ani opublikowanych w niej informacji z wykorzystaniem robotów, programów typu spider, scraper ani innych zautomatyzowanych narzędzi bądź procesów manualnych w dowolnych celach, bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie; naruszać ograniczeń zawartych w nagłówkach wykluczających działanie robotów ani obchodzić innych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie bądź ograniczenie dostępu do Witryny; podejmować działań, które spowodują lub mogą spowodować — w naszej ocenie — nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; tworzyć tzw. głębokich odsyłaczy do Witryny w dowolnym celu bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie; ramkować ani tworzyć odbicia lustrzanego żadnej części Witryny w innej witrynie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody, ani podejmować prób modyfikowania, tłumaczenia, adaptowania, edycji, dekompilowania, dezasemblowania bądź inżynierii wstecznej żadnego oprogramowania używanego przez Witrynę.

ODNOŚNIKI DO WITRYN STRON TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do witryn zarządzanych przez inne strony. Wspomniane hiperłącza mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie kontrolujemy tych witryn i nie ponosimy odpowiedzialności za publikowane w nich treści ani obowiązujące zasady między innymi dotyczące prywatności. Co więcej, użytkownik jest zobowiązany podjąć środki ostrożności mające na celu upewnienie się, że kliknięte odnośniki lub pobierane oprogramowanie (z niniejszej Witryny lub innych witryn) są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich, wad oraz innych szkodliwych elementów. Zawarcie w Witrynie hiperłączy nie implikuje aprobaty dla materiałów opublikowanych w tych witrynach ani żadnych powiązań z podmiotami prowadzącymi te strony.